Комплексна програма інноваційного розвитку Запорізького навчально-виховного комплексу «ОСНОВА»Мета Програми:

Створення збагаченого освітнього середовища для самореалізації особистості дитини в сучасному соціумі.

Завдання Програми:

1.     Запровадження в освітній процес закладу інноваційних педагогічних технологій.

2.     Створення умов для безперервної освіти учнів.

3.   Розроблення та запровадження в НВК нових актуальних напрямів допрофільної та профільної підготовки учнів.

4.     Розвиток інформатизації освіти в НВК та розширення єдиного інформаційного простору.

5.   Створення інноваційної моделі збагачення духовної культури педагога як основи підвищення професійної майстер­ності учителя та упровадження її в практику роботи комплексу.

6.     Створення та запровадження учнівського креативного самоврядування.

     7.  Внесення пропозицій до удосконалення штатного розкладу учасників освітнього процесу.Модель впровадження компетентнісного підходу управлінської  системи щодо створення збагаченого освітнього середовища в умовах навчально-виховного комплексу «ОСНОВА» 

Презентація Моделі впровадження компетентнісного підходу управлінської  системи щодо створення збагаченого освітнього середовища в умовах навчально-виховного комплексу «ОСНОВА» на обласній педагогічній виставці "Освіта Запорізького краю - 2012"